Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Trà Vinh

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Trà Vinh

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Càng Long Vĩnh An TT Càng Long 02943 882 419
Tp.Trà Vinh Nt Ngọc Hân 164 Điện Biên Phủ, P6 0917 917 944
Tp.Trà Vinh Nt Từ Hảo 56 Điện Biên Phủ, P2 02943 856 087
Tp.Trà Vinh Nt Hữu Nghĩa 129 Phan Đình Phùng, P6 02943 680 468
Tp.Trà Vinh Nt Hải Âu 38 Võ Thị Sáu, P3 02943 753 942
Tp.Trà Vinh Nt Nhà Thuốc Số 2 369 Điện Biên Phủ, P6 0909347 302