Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Hải Dương

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện trong danh sách, hãy gọi đến hotline ( miễn phí ) 1800 1125 để được tư vấn và hướng dẫn.

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP Hải Dương NT Thái Bình Nguyễn Lương Bằng 0985130282
TP Hải Dương NT Sơn Hải Nguyễn Văn Linh 0973328881
TP Hải Dương NT Tùng Vân 20B Hoàng Diệu 0981181968
TP Hải Dương NT Vinh Thịnh Lí Thường Kiệt 0973631679
TP Hải Dương NT Phúc Anh Lí Thường Kiệt 0916943087
TP Hải Dương NT Minh Tâm Lí Thường Kiệt 02203853544
TP Hải Dương NT Đức Minh Châu Nguyễn Chí Thanh 0987685283
Bình Giang QT Cô Hoa TT Phủ 01679530569
Bình Giang QT Đức Tín TT Phủ 0976792148
Bình Giang QT Tín Phát Phố Cậy 0396677148
Bình Giang QT Nhất Phát Phố Cậy 0976792148
Yết Kiêu NT Dung Đợi Yết Kiêu 0989095939
Tứ Kỳ QT Chị Ngoan TT Tứ Kỳ 0979184866
Cẩm Giàng QT Minh Tâm Hà Nội TT Lai Cách 0914766831
Nam Sách Chị Hòe TT Nam Sách 0979969001
Nam Sách QT Dương Châu TT Nam Sách 0936677148
Chí Linh NT Tùng Nguyệt TX Chí Linh 0968080246
Chí Linh QT Số 02 TT Lê Lợi 0943461532
Ninh Giang QT Chị Hằng Chợ Bùi 0985234616
Kinh Môn QT Châu Kinh Môn TT Kinh Môn 0989258264
Kinh Môn QT Châu Hiệp Sơn Chợ Hiệp Sơn – Kinh Môn 0914766831
Thanh Hà QT Thanh Hằng Tân Việt 0989258264