Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Đà Nẵng

Danh sách các nhà thuốc hiện đang bán sản phẩm NextG Cal ở Đà Nẵng

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Huyện Hòa Vang Chị Ánh Ngã 3 Tuý Loan – Hòa Phong ‘0977018808
Huyện Hòa Vang Minh Thy Hòa Phong ‘0936029672
Huyện Hòa Vang Chị Kiều Hoà Tiến ‘0905848830
Quận Liên Chiểu Nt Mạnh Nguyễn Lương Bằng ‘0905233043
Quận Liên Chiểu Nt Thành Vinh2 Nguyễn Lương Bằng ‘0906455616
Quận Liên Chiểu Chị Trang Tôn Đức Thắng ‘0905730470
Quận Cẩm Lệ Nt Thiện Tâm Lê Đại Hành ‘02363699093
Quận Thanh Khê Nt Huy Hoàng 62 Trần Cao Vân ‘02363896321
Quận Thanh Khê Nt Minh Châu Hồ Qúy Ly ‘01224836798
TP Đà Nẵng Chị Thiện 570 Trưng Nữ Vương ‘05113613551
TP Đà Nẵng Phước Thiện 370 Trưng Nữ Vương ‘05113827772
TP Đà Nẵng Ht 417 57 Trưng Nữ Vương ‘09358344700
TP Đà Nẵng Cẩm Tú 556 Hoàng Diệu ‘05113615757
TP Đà Nẵng Chị Trang 391 Hoàng Diệu ‘0935555165
TP Đà Nẵng Chị Lạc 87 Tiểu La ‘05113635969
TP Đà Nẵng Chị Lý Chợ Lê Thanh Nghị ‘05113626367
TP Đà Nẵng Dapharco 39 419 Núi Thành ‘05113640590
TP Đà Nẵng Minh Huyền 547 Núi Thành ‘0982767070
TP Đà Nẵng Hà Phúc 213 Hà Huy Tập ‘0905150342
TP Đà Nẵng Cô Thà 84 Phan Đăng Lưu ‘05113623153
TP Đà Nẵng Diệu Huyền 60 Phan Đăng Lưu ‘0905985619
TP Đà Nẵng Dapharco 29 105 Phan Đăng Lưu
TP Đà Nẵng Hưng Phát 318A Lê Duẩn ‘05116503654
TP Đà Nẵng Dapharco 19 401 Lê Duẩn ‘05113750052
TP Đà Nẵng Chị Phương 11 Lê Duẩn ‘05113833004
TP Đà Nẵng Cô Châu 139 Lê Duẩn ‘05113891986
TP Đà Nẵng Chị Hà 02 Phan Đình Phùng ‘0905020752
TP Đà Nẵng Chị Hưng 02 Phan Đình Phùng ‘0905342341
TP Đà Nẵng Nguyệt 362 Hùng Vương ‘05113818085
TP Đà Nẵng Phước Thiện 322 Hùng Vương ‘05113689977
TP Đà Nẵng Chị Hà<Bvc> 200 Quang Trung ‘05116525662
TP Đà Nẵng Mỹ Hoà 107 Nguyễn Du ‘05113895621
TP Đà Nẵng Chị Trinh 18 Đinh Tiên Hoàng ‘0905962777
TP Đà Nẵng Hồng Đức 282 Ông Ích Khiêm ‘0905252062
TP Đà Nẵng Đông Tây 132 Nguyễn Hoàng ‘0905220397
TP Đà Nẵng Thanh Huyền 57 Nguyễn Hữa Thọ ‘05112214842
TP Đà Nẵng Nt Thanh Hải Lê Văn Hiến ‘0903565474
TP Đà Nẵng Daphaco 124 Lê Văn Hiến ‘01627951056
TP Đà Nẵng Nt Non Nước Lê Văn Hiến ‘0973458689
TP Đà Nẵng Nt Dđông Giang Nguyễn Văn Thoại ‘0905266263
Hội An Trạm Y Tế Chị Thu Cẩm Kim – Hội An ‘0978124324