Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Thái Nguyên

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện trong danh sách, hãy gọi đến hotline ( miễn phí ) 1800 1125 để được tư vấn và hướng dẫn.

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Đồng Hỷ NT Liên Phương Thị Trấn Chùa Hang 0915174690
Phổ Yên NT Uyển cần Thị Trấn Ba Hàng 0983193441
Phổ Yên NT Hương Thắng Thị Trấn Ba Hàng 0967080055
Phổ Yên NT Toàn Phương Thị Trấn Bãi Bông 0983703745
Phú Bình NT Ánh Dương Xuân Phương 0985743545
Phú Bình NT Thủy Tiên Điềm Thụy 0985117557
TP Sông Công NT Trung Hằng Phố Cò 0975217234
TP Sông Công NT Thúy Ngọc Phố Cò 0912019460
TP Sông Công NT Thu Hiền Phố Cò 01686648574
TP Thái Nguyên NT Dũng Hoa Tổ 26, phường Cam Giá 0944277454
TP Thái Nguyên NT Hà Vinh Số 1, tổ 17, phường Quan Triều 0984883707
TP Thái Nguyên NT Sơn Ka Số 81, tổ 10 Trung Thành 01655887087
TP Thái Nguyên NT Phú Hưng Tổ 23, phường Quang Trung 0976177037
TP Thái Nguyên NT Bích Vinh Số 292 Lương Ngọc Quyến 0915200188
TP Thái Nguyên NT Phương Anh 288 B, phường Tân Thinh 01699201394
TP Thái Nguyên NT Hiệp Thúy Tổ 2, phường Hương Sơn 01668261266
TP Thái Nguyên NT Lương Hiền Tổ 10 phường Tân Long 01689984360
TP Thái Nguyên NT Phương Anh Phường Tân Thịnh 0973652537
TP Thái Nguyên NT Duệ Chi tổ 36 phường Phan Đình Phùng 0978131789