Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Sóc Trăng

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Sóc Trăng

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Mỹ Xuyên Qt Tâm Thọ Đại Tâm ‘0793892850
Mỹ Tú Qt Tâm Đức Tt Huỳnh Hữu Nghĩa ‘0939000682
Cù Lao Dung Qt Như Ý Cù Lao Dung ‘0949400909
Tp Sóc Trăng Nt Anh Tuấn Số 8 Cm Tháng 8 ‘0919993153
Tp Sóc Trăng Nt Kim Chi Lê Hồng Phong ‘0988410020
Trần Đề Qt Hương Huyền Tt Lịch Hội Thượng ‘094584888
Ngã Năm Qt Như Hạnh Thị Xã Ngã Năm