Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Quảng Trị

Danh sách các nhà thuốc hiện đang bán sản phẩm NextG Cal ở Quảng Trị

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Đông Hà NT Ngân Hoa 24 Phan Bội Châu – Phường 1 0989820998
Đông Hà NT Tiến Thương 24 Lê Lợi – Phường 5 0905625866
Đông Hà NT Bình An Lê Duẩn 0963237386
Hải Lăng Trương Thị Hồng Hà Chợ Diên Sanh 01282676676
Gio Linh Bạch Thị Hồng Mận Chợ Cửa Việt 0917727915