Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Quảng Nam

Danh sách các nhà thuốc hiện đang bán sản phẩm NextG Cal ở Quảng Nam

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP Tam Kỳ NT Thảo Tiên Nguyễn Du
TP Tam Kỳ Hiệu Thuốc 453 TT Núi Thành ‘01683515177
Quế Sơn Hiệu Thuốc Bích Sương Quế Sơn ‘01678744340
Thăng Bình QT Hồng Nhung TT Hà Lam 0905874340
Phú Ninh Hiệu Thuốc Phương Thanh Chợ Tam Dân ‘01662798911
Hiệp Đức Hiệu Thuốc 237 TT Tân An ‘0963555454
Đại lộc Hiệu Thuốc 193 TT Ái Nghĩa ‘01695445668
Đại lộc Hiệu Thuốc 431 TT Ái Nghĩa ‘0916836445
Duy Xuyên Hiệu Thuốc156 TT Nam Phước ‘05103877224
Duy Xuyên Quầy Thuốc Hồng Hạnh TT Nam Phước ‘0932123434
Duy Xuyên Hiệu Thuốc 43 Duy Vinh – Duy Xuyên ‘0913324435
Duy Xuyên Quầy Thuốc Tường Vy Chợ Gò – Duy Phước ‘0905338606
Duy Xuyên Quây Thuốc Thanh Thúy Chợ Gò – Duy Phước ‘0905535055