Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở quận Phú Nhuận

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở quận Phú Nhuận

Quận/HuyệnĐiểm BánĐịa ChỉSĐT
Phú NhuậnNhà Thuốc Bảo An19, Đỗ Tấn Phong‘02839977322
Phú NhuậnNhà Thuốc Trần Quang31, Đỗ Tấn Phong‘02838420768
Phú NhuậnNhà Thuốc Hoàng Trí I55, Đỗ Tấn Phong
Phú NhuậnNhà Thuốc Hồng Ân110, Đặng Văn Ngữ
Phú NhuậnNhà Thuốc Bích Thuỷ123, Đặng Văn Ngữ‘01696761798
Phú NhuậnNhà Thuốc Hoàng Diễm32, Đặng Văn Ngữ‘0907035768
Phú NhuậnNhà Thuốc Thiên Phúc247, Huỳnh Văn Bánh
Phú NhuậnNhà Thuốc Phan Khang277, Huỳnh Văn Bánh‘0903533535
Phú NhuậnNhà Thuốc Ngọc320, Huỳnh Văn Bánh‘0907035768
Phú NhuậnNhà Thuốc Tư Nhân 6338, Huỳnh Văn Bánh‘0963218484
Phú NhuậnNhà Thuốc Thiên Phước247, Huỳnh Văn Bánh‘0909185698
Phú NhuậnNhà Thuốc Phúc Vinh40, Huỳnh Văn Bánh
Phú NhuậnNhà Thuốc Phú Thành466, Huỳnh Văn Bánh‘0938545696
Phú NhuậnNhà Thuốc Thịnh Đạt491/2, Huỳnh Văn Bánh‘0967928897
Phú NhuậnNhà Thuốc Thái Châu491/43C, Huỳnh Văn Bánh
Phú NhuậnNhà Thuốc Kim Châu23, Hoàng Văn Thụ‘02866783868
Phú NhuậnNhà Thuốc Minh Phú6, Nguyễn Đình Chiểu, P.3‘0909898175
Phú NhuậnNhà Thuốc Thu Hồng571, Nguyễn Kiệm, P.9‘0907293333
Phú NhuậnNhà Thuốc Trang Phượng50, Nhiêu Tứ, P.7
Phú NhuậnNhà Thuốc Toàn Thắng19, Nguyễn Trọng Tuyển‘0982447494
Phú NhuậnNhà Thuốc Ngọc Diệp21B, Nguyễn Văn Đậu
Phú NhuậnNhà Thuốc Số 7147, Phan Đình Phùng‘01206554503
Phú NhuậnNhà Thuốc Số Mười Một334, Phan Đình Phùng‘0908841758
Phú NhuậnNhà Thuốc Phan Đình Phùng64, Phan Đình Phùng
Phú NhuậnNhà Thuốc Đức Hiếu125, Phổ Quang, P.9
Phú NhuậnNhà Thuốc Thắng Lợi002-004, Phan Xích Long
Phú NhuậnNhà Thuốc Phúc Vy12, Phan Xích Long
Phú NhuậnNhà Thuốc Anh Tú299, Phan Xích Long‘0932185935
Phú NhuậnNhà Thuốc Linh Châu432, Phan Xích Long
Phú NhuậnNhà Thuốc Phương Nhi43A, Phan Xích Long‘0903767173
Phú NhuậnNhà Thuốc Kim Tố62B, Phan Xích Long
Phú NhuậnNhà Thuốc Ngọc Nhung63, Phan Xích Long‘01267711053
Phú NhuậnNhà Thuốc Tín Nghĩa64, Phan Xích Long
Phú NhuậnNhà Thuốc Trung Nguyên93, Phan Xích Long‘02839951329
Phú NhuậnNhà Thuốc Đông Anh11, Trần Huy Liệu
Phú NhuậnNhà Thuốc Duy Luân21, Trần Huy Liệu
Phú NhuậnNhà Thuốc Phú Quý84C, Trần Hữu Trang‘02833905487
Phú NhuậnNhà Thuốc Kim Ngân73A, Trần Khắc Chân
Phú NhuậnNhà Thuốc Bảo Ngọc129, Thích Quảng Đức
Phú NhuậnNhà Thuốc Mỹ Lan213, Thích Quảng Đức‘0988027727
Phú NhuậnNhà Thuốc Bảo Trân22, Thích Quảng Đức‘0918047317
Phú NhuậnNhà Thuốc Mỹ Phượng7, Thích Quảng Đức
Phú NhuậnCTDP Phúc Tâm Khang50, Hoa Sứ