Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở An Giang

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở An Giang

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP Long Xuyên Nt Hiệp Thành Lê Minh Ngươn ‘0938744145
TP Long Xuyên Nt Phi Phụng Lê Minh Ngươn ‘0983644944
TP Long Xuyên Nt Thái Bình 1 89, Huỳnh Thị Hường ‘0907201085
TP Long Xuyên Nt Phương Khanh 50, Ngô Gia Tự ‘01255458940
TP Long Xuyên Nt Ngọc Mỹ 21, Ngô Thời Nhậm ‘0939879519
Châu Thành Nt Mình Mình Thị Trấn An Châu, Chợ An Châu ‘02693500583
Tri Tôn Qt Thoại An 15 Nguyễn Trãi ‘0947518242
Tân Châu Triêù Nguyên 46 Nguyễn Văn Linh ‘0942617999
Tân Châu Kim Nguyên Sô 2 Nguyễn Hụê ‘01232138828
TP Châu Đốc Nhân Tín Số 8 Nguyễn Văn Thoại ‘02963561966
TP Châu Đốc Hồng Vân Số 12 Nguyễn Văn Thoại ‘02963866614