Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Gia Lai

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Gia Lai

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Gia Lai Nhà Thuốc Tây Quang Trung 07 Quang Trung ‘0914045127
Gia Lai Quầy Thuốc Tây Đức Lâm Lê Duẩn- Gia Lai ‘0974514019
Tp Kom Tum Nhà Thuốc Tây Thảo Nguyên 1025 Phan Dình Phùng ‘0903503706
Tp Kom Tum Quầy Thuốc Tây Thạo Tp Komtum ‘0978733378
Tp Kom Tum Quầy Thuốc Tây Quỳnh 255 Lê Hồng Phong ‘0603917250
Tp Kom Tum Nhà Thuốc Tây Bảo Tín 330 Trần Hưng Đạo ‘09771756397
Tp Kom Tum Nhà Thuốc Tây Thuỷ Quang 28 Hoàng Văn Thụ