Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Đồng Tháp

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Đồng Tháp

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Tp.Cao Lãnh Phước Thọ 76.Đốc Binh Kiều ‘02773877279
Tp.Cao Lãnh Hồng Phước 108.Đường Hùng Vương ‘02773853476
Tp.Cao Lãnh Ngọc Hải 115 Hùng Vương ‘02773856455
Tp.Cao Lãnh Minh Nhật 123 Hùng Vương ‘02773851730
Tp.Sa Đéc Thái Hòa 377,Nguyễn Sinh Sắc ‘01262156936
Tp.Sa Đéc Minh Phúc 258 Trần Hưng Đạo ‘02773862146
Tp.Sa Đéc Thiện Phúc 152A, Ql80 ,K2 ‘02773861975
Châu Thành Thanh Tâm Ql80, Tt Cái Tàu Hạ ‘0913938,2
Tháp Mười Nt Hiến Phụng 27 Nguyễn Văn Tre, K4.Tt Mỹ An ‘02773,824.012
Tx.Hồng Ngự Muỗi Lẽn 120.Thiên Hô Dương ‘02773837399