Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Bạc Liêu

Danh sách các nhà thuốc bán Nextg Cal ở Bạc Liêu

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
Tp Bạc Liêu NT Khai Minh 23 Hà Huy Tập 02913-822435
TP Bạc Liêu Nt Tuyết Thảo 141, Võ Thị Sáu 0919-059559
TP Bạc Liêu Nt Thái Ngọc 02, Đặng Thùy Trâm 02913-826396
Phước Long Qt Phước Tài 104, Nội Ô, TT Phước Long 02913-864028