Danh sách các nhà thuốc bán NextG Cal ở Bắc Giang

Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện trong danh sách, hãy gọi đến hotline ( miễn phí ) 1800 1125 để được tư vấn và hướng dẫn.

Quận/Huyện Điểm Bán Địa Chỉ SĐT
TP Bắc Giang Hoàng Thị Ngọc Số 12 ngõ 294 Lê Lợi 02403855814
TP Bắc Giang Vương Thị Châm Số 45 Nghĩa Long 0934648699
TP Bắc Giang Nguyễn Hoàng Thúy 09 Lê Lợi 02043855682
TP Bắc Giang Đỗ Đình Đặng 210 Lê Lợi 02043855240
TP Bắc Giang Nguyễn Thị Hiền 204 Lê Lợi 02043855684
TP Bắc Giang Vũ Văn Dương Lê Lợi 0915461252
TP Bắc Giang Lê Quốc Hưng 37 Phố chợ 02043856761
TP Bắc Giang Nguyễn Thị Thanh Hằng 350 Lê Lợi 01668067752
TP Bắc Giang Nguyễn Thị Ngân 18 Phố chợ 02043855388
TP Bắc Giang Hà hiển Trần Nguyên Hãn 02043859450
TP Bắc Giang Nguyễn Phương Hòa BV Sản Nhi Bắc Giang 0979969242
TP Bắc giang Trịnh Thị Hảo 86 Lê Lai 02043822068
TP Bắc Giang Trịnh Thị Thu Hà 324 Lê Lợi 0964391822
Hiệp Hòa Nguyễn Thành Long Thị Trấn Thắng 02043872301
Hiệp Hòa Phạm Hồng Cẩm Thị Trấn Thắng 02043872247
Việt Yên Dương Thị Thao Bích Động 02043874181
Yên Dũng Nguyễn Văn Huấn Thôn Cát – Đức Giang 0989801229
Lục Ngạn Trương Thu Hà Trường Chinh – TT Chũ 0987884479
Lục Ngạn Nguyễn Thị Kim Chi 101 Trường Chinh – TT chũ 0944891964